Ilmu Faraidl Pembagian Harta Warisan Perbandingan 4 Madzhab

Fikih


  • Ilmu Faraidl Pembagian Harta Warisan Perbandingan 4 Madzhab
    Ilmu Faraidl Pembagian Harta Warisan Perbandingan 4 Madzhab
Harga:Rp. 37.000,-Di dalam buku ini berisi penjelasan-penjelasan mengenai ilmu faraidh atau ilmu waris islam secara ringkas, padat, dan jelas. sangat cocok bagi yang masih "awam" maupun yang sudah "paham" terhadap ilmu waris islam. bukan hanya itu, kelebihan yang dimiliki buku ini adalah pada sumber dan isi materinya, karena sang penulis mengambil isi materi langsung dari kitab 'Iddatul Faraidl serta memberikan banyak sekali footnote berdasarkan dari kitab tersebut maupun kitab-kitab yang lain.

 

 

Buku ini ditulis oleh seorang alumni santri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang sudah bertahun-tahun menuntut ilmu dan berkhidmah disana. Pengalaman dan keilmuan yang beliau peroleh juga tidak dapat dikatakan sedikit. Beliau juga memiliki beberapa karya tulis, seperti (1) Al-Majmu' fi Jadwali Lismi Ghairil Munsharif wa Jam'it Taksir wa Shighati Muntahal Jumu', (2) 'Atha-una Yazid fi Ma'anil Fi'lil Mulhaq wal Mazid, (3) Nailul Amani fi Lismi Ghairil Munsharif wal Mabni. 


 

Keterangan
Cover Soft Cover
Jenis Kertas HVS
Penulis Ust. Saifuddin Masykuri
Tebal 178 Halaman
Ukuran 15 x 21 Cm