Rasulullah SAW Mempunyai Keturunan dan Allah SWT Memuliakannya.

Cinta Rasul  • Rasulullah SAW Mempunyai Keturunan dan Allah SWT Memuliakannya.
    Rasulullah SAW Mempunyai Keturunan dan Allah SWT Memuliakannya.
Harga Lama:Rp. 31.000,-
Harga:Rp. 28.000,-
Ingin bertanya?

Rasulullah saw sebagai utusan Allah swt keberadaanya merupakan rahmat bagi alam semesta dan dialah seorang Rasul yang paling dicintai oleh Tuhannya sehingga bergelar Al-Habib al-A’dzham. Allah telah memuliakannya dan juga Ahlul Bait serta keturunannya.

 

Dalam buku ini penulis menjelaskan dan menguraikan secara mendalam masalah kedudukan Ahlul Bait, derajat keturunan Nabi saw. Serta keutamaan-keutamaan yang telah digariskan, ditetapkan oleh Allah swt disertai dalil-dalil al-Qur’an dan as-Sunnah sehingga tidak menyisakan ruang untuk keraguan terangnya masalah ini.

 

Tidak hanya itu, buku ini juga menjelaskan tentang sekilas pandang thariqah alawiyah serta thariqah-thariqah besar yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Seperti thariqah qadariyah, Syadziliyah, naqsyabandiyah yang kesemuanya bersumber dari keturunan Rasulullah saw.

Keterangan
Cover Soft Cover
Jenis Kertas HVS 70 gram
Penulis Sayyid Abdussalam al-Hinduan
Ukuran 14 x 21 Cm