Biografi Imam Malik, Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah

Sejarah / Biografi


  • Biografi Imam Malik, Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah
    Biografi Imam Malik, Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah
Harga Lama:Rp. 55.000,-
Harga:Rp. 50.000,-
Stok HabisBeliau menghabiskan hampir seluruh hidupnya di Madinah. Lahir, tumbuh, belajar, dan mengajar di Madinah. Jika ada yang mengharuskannya keluar dari tanah kelahiran maka itu adalah ke Makkah untuk beribadah Umrah dan melaksanakan kewajiban Haji. Kecintaannya kepada Kota Nabi tersebut membuat ia bertahan meski harus menerima siksaan dari penguasa karena perbedaan pendapat tentang masalah fikih. Sebab itulah ia mendapat gelar Imam Dar al-Hijrah atau Imam Negeri Hijrah Nabi (Madinah).

 

Beliau adalah Imam Malik, salah satu Imam Madzhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah,  penulis Kitab al-Muwaththa’, kitab hadis yang mendapat pujian dari muridnya, Imam Syafi’i, sebagai satu-satunya kitab di dunia ini yang kebenarannya paling mendekati kebenaran Al-Quran.

 

Dikemas dalam narasi-narasi singkat namun padat dan bumbu ilustrasi yang memikat, inilah karya berharga yang memaparkan Riwayat Hidup Imam Malik ibn Anas secara menarik dan menyenangkan.

Keterangan
Cover Soft Cover
Jenis Kertas Book Paper
Penulis Tariq Suwaidan
Tebal 376 Halaman
Ukuran 16,5 × 19 cm