DVD Film Khulafaur Rasyidin, Kisah Hidup Empat Sahabat Rasulullah Saw.

VCD / DVD Film Islami


  • DVD Film Khulafaur Rasyidin, Kisah Hidup Empat Sahabat Rasulullah Saw.
    DVD Film Khulafaur Rasyidin, Kisah Hidup Empat Sahabat Rasulullah Saw.
Harga:Rp. 50.000,-Setelah Nabi Muhammad Saw wafat, umat Islam mengalami masa kekhalifahan. Para periode awal kekhalifahan ini, ada empat sahabat nabi yang dipilih sebagai khalifah, keempat khalifah ini dikenal dengan nama Khulafaur Rasyidin.

 

Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah yang arif bijaksana. Mereka adalah empat sahabat Rasulullah yang terpilih menjadi pemimpin kaum muslim. Keempat khalifah tersebut adalah Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib Radhiayyahuanhum.

 

Mereka berhasil melanjutkan perjuangan Rasulullah menegakkan ajarah tauhid, juga sukses memperluas penyebaran dan mengharumkan nama Islam.

 

Film ini akan mengisahkan perjalanan mereka selama menjadi Khulafaur Rasyidin. Bagaimana kehidupan mereka sebelum dan sesudah masuk Islam? Bagaimana cara kepemimpinan mereka? Dan masih banyak lagi kisah-kisah lainnya yang layak dijadikan suri tauladan.