Beranda

 • Halaman: 1
 • 11 Seri Kajian Tasawuf Bersama Habib Umar Bin Hafidz Terjemah Al-Qobas (Isi 11 Buku)

  Karya Habib Umar bin Hafidz|Tasawwuf|Beranda

  11 Buku seri kajian tasawuf ini merupakan terjemah dari kitab Qabas Nuril Mubin Min Ihya Ulumuddin, yakni nukilan kitab besar Ihya Ulumuddin pada Rubu Al-Muhkilat (juz yang membahas perbuatan-perbuatan buruk dalam diri manusia) milik Imam Ghazali yang disusun dan diberi penjelasan oleh Habib Umar bin Hafidz untuk disesuaikan dengan keadaan umat saat ini.

  Meskipun bab dalam Rubu Al-Muhkilat sebenarnya berjumlah 10 bab, namun dalam versi terjemahnya disusun menjadi 11 judul, sebab seri kedelapan dan kesembilan diambil dari satu bab yang dibagi dua, yakni bab Dzammil Jahi War Riya.

  Berikut daftar lengkapnya :

  1. Keajaiban Hati
  2. Kiat Jitu Menaklukan Nafsu
  3. Mengendalikan Nafsu & Membentuk Budi Pekerti
  4. Bahaya Lisan
  5. 3 Sifat Tercela
  6. Alangkah Hinanya Dunia Ini
  7. Bahaya Kikir
  8. Apakah Yang Engkau Sombongkan
  9. Siap Dicaci & Dipuji
  10. Tuhanmu Allah SWT Ataukah Manusia?
  11. Wahai Orang Yang Berbangga Diri
  Harga:Rp. 208.000,-
 • Paket Terjemah Karya Imam Haddad - Bonus Buku Manakib Imam Haddad

  Karya Imam al-Haddad|Beranda

  Paket ini berisi 13 buku, terdiri dari 12 buku terjemah karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan 1 buku berisi kisah perjalanan hidup (manakib) Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad.

   

  Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad merupakan tokoh dan panutan umat sepanjang masa. Dari goresan penanya telah lahir puluhan karya agung yang mampu menghiasi khazanah Ahlussunnah Wal Jamaah.

   

  Buku-buku karya beliau merupakan rujukan penting bagi para hamba-hamba Allah swt yang akan menuju jalan Allah swt dan rasul-Nya melalui pintu tasawwuf.

   

  Beliau adalah seorang pendidik yang agung, seorang guru yang bijak. Walaupun saat ini kita tidak bertemu dan bertatap muka dengan beliau, namun dengan karya-karyanya kita memperoleh pengetahuan dan siraman bagi qalbu kita. Karya-karya beliau menekankan pada kebersihan hati dan selalu meneladani Nabi Muhammad saw, sahabat, ahlul bait, serta para shalihin.

   

  BACA KETERANGAN RINCI >>

  Harga:Rp. 460.000,-
 • Pengobatan Spiritual Islam Terlengkap, Terjemah Kitab Mujarobat Karya Syekh Ahmad Dairabi

  Tasawwuf|Thibbun Nabawiy|Beranda

  Kitab Mujarobat ini ditulis oleh ulama terkemuka asal Mesir yang hidup sekitar abad 17 Masehi, Syekh Ahmad Dairabi. Beliau ulama yang cukup produktif menulis buku, antara lain kitab Ghayatul Maqshud liman Yata’atha al-‘Uqud, Fathul Mulk al-Jawwad, dll. Diambil dari bahasa Arab yang artinya “Amalan-amalan manjur” (Mujarobat), kitab ini disusun berdasarkan pengalaman spiritual dan pengobatan beliau plus dari pengalaman ulama-ulama sebelumnya.

   

  Di kalangan pesantren, kitab langka ini sangat terkenal dan banyak dipakai untuk membantu orang-orang yang mengalami musibah, cobaan, kesulitan, hingga mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dan kesuksesan sehari-hari.

   

  Dengan segala kontroversi yang ada, Kitab Mujarobat ini diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Isinya sangat aplikatif perihal doa-doa, amalan-amalan, wirid, rajah, azimat untuk keperluan pengobatan, bela diri, perisai keselamatan, kelancaran rezeki dan usaha, serta berbagai urusan lainnya.

   

  Banyak manfaat, kemudahan dan berkah yang bisa didapatkan dengan mengamalkan isi kitab ini. Lebih dari itu, untuk mengamalkan kitab ini pun tidak dibutuhkan banyak syarat. Hanya butuh keyakinan dan keistikamahan.

  Harga:Rp. 160.000,-
 • Terjamah Kitab Al Qirthass Syarah Ratib Al-Attas Jilid 1 dan 2

  Tasawwuf|Wirid & Dzikir|Beranda

  Buku ini adalah terjemahan dari Kitab Syarah Ratib Al-Attas karya Al-Qutup Al-Anfaas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang disyarahi oleh al-Habib Ali bin Hasan Abdullah bin Husein bin Umar al-Attas.

  Terdiri dari dua jilid. pada jilid pertama akan menjelaskan tentang keutamaan dzikir dan anjuran pengamalannya, doa dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, manfaat wirid dan anjuran pengamalannya. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang dzikir-dzikir yang terdapat dalam Ratib al-Attas dimulai dari dzikir pertama sampai dzikir ketujuh.

  Pada jilid kedua dilanjutkan dengan penjelasan dzikir kedelapan sampai dzikir yang terakhir. Ditambah lagi dengan berbagai penjelasan lainnya yang sangat bermanfaat.
  Harga:Rp. 110.000,-
 • Terjemah Ihya Ulumuddin Lengkap 9 Jilid (9 buku)

  Karya Imam Al Ghozali|Tasawwuf|Beranda

  Kitab Ihya Ulumuddin adalah karya seorang ulama besar, Hujjatul Islam, Al Imam Abu Hamid Ghozali atau Imam Ghozali adalah kitab besar yang sangat berpengaruh di kalangan umat Islam. Walaupun umur kitab ini sudah ratusan tahun, namun hingga kini, kitab ini tetap menjadi rujukan utama bagi para penempuh jalan sufi.

   

  Kitab ini berisi ajaran tentang Adab, ibadah, tauhid, akidah dan tasawuf yang sangat mendalam. Kitab ini merupakan hasil perenungan yang mendalam dari Imam Ghozali tentang berbagai hal, khususnya tentang pensucian hati.

   

  Seorang ulama besar lainnya al-Imam an-Nawawi pernah berkata: “Jika semua kitab Islam hilang, naudzubillah, dan yang tersisa hanya kitab Ihya’ maka ia mencukupi semua kitab yang hilang itu.”

   

  Terjemah ini terbagi menjadi 9 buku atau 9 jilid, tujuannya agar praktis dan enak dibaca.

  Harga:Rp. 795.000,-
 • Halaman: 1
 • Halaman: « Kembali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 25 Lanjutkan »
 • Terjemah Matan Zubad: Intisari Fiqih Islam

  Fikih

  Buku ini merupakan pedoman bagi setiap individu muslim dan muslimah dalam menjalankan hukum-hukum Allah swt dan Rasul-Nya yang telah disusun oleh seorang pakar fikih terkemuka dizamannya dan telah menjadi rujukan para ulama Madzhab Syafi’i sepanjang zaman.

  Didalamnya berisi hukum-hukum fikih yang berupa bait-bait yang memudahkan bagi para pembaca untuk memahaminya. Hukum-hukum tersebut sebagai bekal kita dalam mengarungi bahtera kehidupan. Karena fikih adalah sebagai landasan diterimanya amal ibadah dzahir kita oleh Allah swt.
  Harga:Rp. 25.000,-
 • 99 Kiai Kharismatik Indonesia: Riwayat, Perjuangan, Doa Dan Hizib

  Sejarah / Biografi

  Dalam buku ini dimuat 19 biografi ulama dan kiai, diantaranya: Kiai Hasan Besari, Kiai Qamaruddin, Kiai Cholil, Syekh Nawawi Banten, Kiai Sholeh Darat, Syekh Mahfudz Tremas, Kiai Raden Munawir, Kiai Zainal Musthofa, Kiai Abbas Buntet dan Kiai Hasyim Asy’ari. Pembaca diajak bertamasya menyelami kembali latar sejarah masa lalu, menelusuri perjalanan dan perjuangan para kiai dalam mempelajari Islam, mendidik umat, hingga jihad membela tanah air dari penjajahan.

  Pada buku ini pula kita akan menyaksikan pengalaman-pengalaman luar biasa dan karomah para kiai dan ulama yang dekat dengan Allah. Pelajaran itulah yang semoga bisa membuka hati, dipetik hikmah dan inspirasinya, sebagai bekal mengarungi kehidupan di tengah zaman kemajuan teknologi seperti sekarang ini.
  Harga:Rp. 86.000,-
 • Nurul Yaqiin, Sirah Nabi Muhammad SAW

  Sejarah / Biografi

  Tarikh atau kisah perjalanan hidup Rasulullah saw.sejak beliau dilahirkan hingga akhir hayatnya sebagai suri tauladan bagi setiap kaum muslimin di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini sekaligus mengikutinya. Kisah ini diceritakan secara teratur mengikuti alur kehidupan Rasulullah SWT.. 

  Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kesempurnaan akhlak dan budi pekerti beliaupun tak luput dikisahkan. Bahan referensi dalam tulisan ini adalah Al-quranul karim dan hadist-hadist shahih yang diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ditambah referensi dari kitab As-Syifa karya Qadhi Iyadh, kitab As-Siratul Halabiyah dan kitab Al-Mawahibul Ladunniyyah karya Al-Qhasthalani dan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali.
  Harga:Rp. 40.000,-
 • Menguak Rahasia Ilmu Para Wali, Mutiara Ilmu dan Hikmah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi

  Tasawwuf|Thariqah

  Buku yang berjudul "Menguak Rahasia Ilmu Para Wali" merupakan kumpulan wasiat, nasihat, dan kisah-kisah hikmah yang disampaikan oleh al-Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husein al-Habsyi, yang ditulis oleh beberapa muridnya antara lain; al-Fadhil Habib Umar bin Muhammad Maulakhailah, Habib Muhsin bin Abdullah Assegaf, Habib Husein bin Abdullah al-Habsyi.

  Obat yang dapat menghilangkan kesedihan dan kegundahan yang ada di hati kita adalah dengan membaca perjalanan hidup kaum sholihin dengan penuh perhatian, serta melatih diri untuk meneladani mereka.
  Harga:Rp. 70.000,-
 • Aku Mulia Menjadi Wanita, Pengetuk Hati Setiap Wanita Untuk Menjadi Lebih Baik

  Muslimah

  Pada hakikatnya Allah menciptakan wanita tidak lain hanyalah untuk dimuliakan. Keberadaan mereka di alam semesta ini adalah anugerah bagi kaum lelaki. Wanita menjadi mulia sebab Islam, keimanan dan ketakwaan yang dimilikinya menjadi tolak ukur keagungannya disisi Allah. Zaman yang dahulu menistakannya kini berubah mulia berkat adanya Islam.

  Akan tetapi, keadaan di zaman sekarang ini betul-betul sangat memprihatinkan. Kejahilan mereka terhadap agama menjadikan perangai mereka buruk dan kelakuan mereka tidak terarah. Kemerosotan moral mulai terlihat dan bertambah dengan bertambahnya kurun dan masa. Jika hal ini tidak dibendung niscaya gelombang kemungkaran akan menggulung wanita-wanita dirumah kita yang seatap dengan kita.

  Buku ini mengupas perihal kehidupan wanita dilihat dari sudut pandang sosial agama, seperti bagaimana keadaan wanita di kehidupan Jahiliyah dahulu, apa saja kewajibannya dalam kehidupan ini, bagaimana hukum mereka bekerja, berhijab, dan bagaimana membangun rumah tangga serta mendidik anak-anaknya. Tentunya dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami.
  Harga:Rp. 50.000,-
 • Wirid dan Zikir Lengkap, Amar Keseharaian Imam Al-Haddad

  Thariqah|Wirid & Dzikir

  Buku ini merupakan warisan yang berharga dari abad ke-17. Penyusunnya, Habib Umar bin Abdurrahman al-Bar, adalah murid dari Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Haddad, seorang Imam besar, wali Quthb terkemuka, dan pembaharu Abad ke-17, yang bukunya telah banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa.
   
  Setelah selesai menyusunnya, Habib Umar bin Abdurrahman al-Bar membacakan seluruh isi buku ini dihadapan gurunya. Dan Beliau memujinya, bahkan member judul serta kata penutup.

  Buku ini berisi kumpulan doa, wirid, shalawat, salat sunnat (termasuk surat-surat tertentu yang dibaca di dalamnya) dan perilaku al-Imam Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad selama sehari penuh – sejak bangun tidur hingga beliau beranjak untuk tidur kembali – yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah saw.

  Bagi yang mengamalkan apa yang ada di dalam buku ini terasa semakin lengkap dengan bagian terakhir yang memuat doa-doa untuk keperluan tertentu, dan adab bepergian yang bermanfaat. Inilah catatan sejarah yang sangat berharga dari seorang ulama yang menjadi sumber rujukan, dari dulu hingga sekarang.
  Harga:Rp. 60.000,-
 • Biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani RA - DIlengkapi Wirid dan Hizib Al-Jailani

  Sejarah / Biografi

  Tak bisa dipungkiri, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu tokoh sufi yang paling masyhur seantero zaman. Jasadnya memang sudah terkubur lebih dari delapan abad silam. Namun nama dan teladan hidupnya tetap membekas kuat di kalangan umat Islam. Sayangnya, masih banyak yang masih salah paham dengan ketokohan dan kemasyhurannya. Banyak yang hanya memandang Syekh Abdul Qadir dari narasi kewalian dan kisah kekeramatannya saja. Banyak buku telah ditulis, namun hanya sedikit yang mengupas secara gamblang ihwal biografi Syekh Abdul Qadir secara utuh.

  Buku berjudul asli “Nahr Al-Qâdiriyah” karya cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke-25 ini hadir guna mengelaborasi secara mendalam kehidupan tokoh yang bergelar pemimpin para wali. Pasalnya, sebelum menapaki jalan spiritual kesufian, Syekh Abdul Qadir terlebih dahulu melakoni rihlah ilmiah dari rentang paling dasar hingga paling tinggi, yakni mencapai makrifat Allah. Konon, puluhan tahun lamanya, Syekh Abdul Qadir mengembara dan mengaji berbagai keilmuan kepada para guru yang alim dan pesohor di zamannya. Tak ayal, beliau pada akhirnya dikenal pakar dalam berbagai bidang keilmuan; mulai dari ilmu ushul, fiqih, tafsir, hadits, dan cabang-cabang keilmuan lainnya.

  Ditulis dengan jernih tanpa tendensi ideologis-politis, buku ini menyuguhkan narasi yang paling objektif dari jejak keilmuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lebih dari itu, buku ini tak hanya menerangi figur sang tokoh, tetapi juga merekam warisan pengaruhnya yang terus terasa hingga saat ini.
  Stok Habis
  Harga:Rp. 85.000,-
 • Perisai Gaib, Shalawat, Dzikir, Doa-doa dan Amalan - Syekh Abdul Qodir Al-Jailani

  Karya Syeikh Abdul Qodir al-Jaelani

  Tidak seperti karya-karya Syaikh Abdul Qadir Jaelani lainnya, buku ini tidak berbicara mengenai kewaspadaan terhadap dunia, tahap-tahap perjalanan spiritual, atau keharusan menerima ketetapan Allah SWT. Kali ini Sang Syaikh Agung lebih banyak "berbicara" melalui shalawat, doa, wirid, dan hizib sebagai perisai gaib kaum Mukmin. Di antaranya : shalawat Basyairul Khairat, doa Al-Isti'anah, wirid Da'watul-Jalalah, doa untuk menghilangkan rasa letih, wirid Shubuh, dan Hizbun Nashr.

  Selain hal-hal di atas, ada sebuah bagian dari buku ini yang amat jarang kita jumpai pada karya-karya beliau lainnya yang menjadikan buku ini amat istimewa. Bagian itu adalah Risalah al-Ghautsiyyah, yakni sebentuk dialog antara beliau dengan Allah melalui ilham qalbi/kasyf ma'nawi. Di dalamnya Allah menerangkan berbagai hal rahasia alam Nasut, Malakut, Jabarut dan Lahut, juga mengenai hakikat kefakiran, surga dan neraka, kedekatan dengan Allah, puasa, shalat dan mengenai hamba-hamba Allah yang didekatkan kepadaNya.

  Buku ini banyak mengajarkan tentang pentingnya shalawat, doa, zikir, wirid, dan hizib guna membentuk benteng perisai gaib dalam diri kita agar selalu menambah ketaqwaan dan kebutuhan kita kepada Allah dalam mengarungi jalannya hidup di dunia dan persiapan menuju akhirat.

  Banyak sekali amalan yang bisa dijadikan perisai gaib. Sesungguhnya, setiap manusia memiliki kekuatan batin yang ada sejak lahir, hanya saja tidak semua kekuatan batin tersebut otomatis bangkit. Kita perlu mengetahui pembahasan tersebut di dalam buku ini, supaya tidak salah persepsi tentang istilah perisai gaib itu.
  Harga:Rp. 60.000,-
 • Raihlah Hakikat Jangan Abaikan Syariat, Adab-Adab Perjalanan Spiritual - Syekh Abdul Qodir Al-Jailani

  Karya Syeikh Abdul Qodir al-Jaelani|Tasawwuf

  Dalam buku ini, pembaca akan menemukan bahwa Syekh Abdul Qodir Al-Jailani senantiasa menekankan satu prinsip yang paling mendasar, yakni bahwa puncak tujuan hanya bisa dicapai melalui jalan syariat. Dengan demikian, hukum-hukum syariaf dan akidah kaum salaf, dalam pandangannya, merupakan lubuk sekaligus ufuk tawasuf. 

  Menurut Imam al-Jailani, seseorang bisa disebut sebagai ahl-haqq wa al-wushul hanya jika lahirnya berpegang teguh pada syariat yang benar, baik perintah maupun larangan, dan batinnya senantiasa bertindak sesuai basrah. Dengan basrah itulah ia senantiasa melihat teladannya, yakni Rasulullah Saw. Sehingga pada posisinya kemudian, Nabi Saw. menjadi perantara antara Allah Ta ala dengan ruhani serta jasmaninya. Dari keadaan ini akan mendapatkan petunjuk bagi dirinya dan bagi murid-muridnya yang menempuh jalan spritural
  Stok Habis
  Harga:Rp. 65.000,-
 • Istri Idaman, Kekayaan Termahal di Dunia Adalah Isteri Shalihah

  Karya Habib Novel Alaydrus|Muslimah

  Dunia ini memang sangat indah dan penuh kesenangan. Seorang yang beriman tentunya mencari kesenangan yang abadi, yang tidak melenakannya dalam kehidupan ini dan bisa ia bawa dalam kebadian. Kesenangan yang akan menemani perjalannnya di negeri persinggahan, dalam segala keadaan, suka maupun duka, lapang atau pun sempit. sukses maupun terpuruk.

   

  Kesenangan semacam ini tentu sangat mahal nilainya dan tidak terbayarkan oleh segala bentuk kekayaan, Lalu apakah ada ksenangan yang bersifat demikian? Tentunya ada, itu adalah kesenangan terbaik dalam kehidupan dunia, ia adalah wanita yang shalihah.  

  Harga:Rp. 35.000,-
 • Kangen, Kisah Mereka Yang Merindukan Rasul

  Karya Habib Novel Alaydrus|Kisah Hikmah

  Merindukan Nabi Muhammad Saw adalah tanda kesempurnaan iman seseorang, karena rindu adalah tanda cinta. Melalui kisah-kisah pendek yang disajikan dengan apik dan disarikan dari berbagai sumber yang tepercaya buku ini insya Allah akan membuat Anda "KANGEN" kepada Nabi Saw.
  Harga:Rp. 50.000,-
 • Manusia Langit, DI Bumi Tak Dikenal, Di Langit Tenar, Habib Novel Alaydrus

  Karya Habib Novel Alaydrus|Kisah Hikmah

  Di dunia ini bertaburan Wali-wali Allah, mereka yang dicintai Allah dan memiliki kedudukan tinggi di sisi-Nya. Mereka makan, minum, dan bergaul bersama kita. Sayangnya, seringkali kita tidak mampu melihat mereka sebagai wali Allah karena terkelabui oleh penilaian orang tentang mereka atau oleh kesederhanaan dan ketidak tenaran mereka.

   

  Rasulullah Saw: "Berapa banyak orang yang rambutnya kusut dan berdebu, diusir di depan pintu, namun sekiranya ia bersumpah kepada Allah, niscaya Allah mengabulkan sumpanya."

   

  Membaca buku ini kita akan mengenal manusia-manusia langit, mereka yang tidak terkenal di muka bumi, akan tetapi tenar di alam langit.  

  Stok Habis
  Harga:Rp. 50.000,-
 • Terjemah Ihya Ulumuddin Karya Imam Ghozali (Lengkap 9 Jilid)

  Karya Imam Al Ghozali|Tasawwuf

  Jika semua kitab Islam hilang, dan yang tersisa hanya Ihya 'Ulumiddin, ia dapat mencukupi semua kitab yang hilang tersebut," Imam Nawawi, Ulama dan penulis kitab Riyadush Shalihin

  Ihya 'Ulumiddin akan memandu Anda menemukan jalan yang benar sesuai dengan petunjuk dan teladan Rasulullah Saw.. Karya agung Imam al-Ghazali ini menguraikan dengan sangat detail dan menyeluruh seluruh ajaran Islam, mulai dari keyakinan, amaliah ibadah, hingga akhlak berdasar pada sumber yang otentik; Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ditambah lagi dengan bahasa penerjemahan yang enak dan mudah dicerna semua kalangan.

  Paket lengkap Ihya terdiri dari 9 jilid: 1) Ilmu dan keyakinan, 2) Rahasia Ibadah, 3) Akhlak Keseharian, 4) Keajaiban Kalbu, 5) Bahaya Lisan, 6) Dunia dan Godaannya, 7) Pintu Taubat, 8) Sabar dan Syukur dan 9) Zuhud, Cinta dan Kematian. 
  Harga:Rp. 987.500,-
 • Buku Pintar Aqidah, Terjemah Kitab Nurud Dholam, Karya Syekh Nawawi Al-Bantani

  Akidah

  Dangkalnya pemahaman akidah generasi penerus panji-panji Islam sekarang ini banyak disebabkan menjamurnya paham-paham baru yang diusung oleh kaum sekularisme. Mereka berupaya membelokkan akidah Islam dengan berbagai cara lewat pembaharuan dan menggeser nilai-nilai moral yang mereka sesuaikan dengan ajaran Islam. Yang perlu dicermati dari lahirnya paham-paham baru tersebut, yakni sebuah kontribusi yang menginginkan komunitas Islam terpecah belah dan rapuh.

  Para pelakunya menodai kemurnian akidah Islam dengan meracuni jiwa umat Islam yang berorientasi pada pemurnian tauhid yang didasari gaya hidup modern non-Islami. Sehingga banyak dari kaum muslimin yang telah menanggalkan keimanan.

  Buku Aqiidatul Awaam yang telah di syarah oleh Syaikh Muhammad Nawawi dengan judul Nuuruzh Zhalaam ini disajikan dengan bahasa yang indah dan lugas sehingga mudah dipahami. Beliau Syaikh Nawawi berusaha mengasah jiwa spiritual kaum muslimin dengan memaparkan siapa yang wajib kita imani, dan membangun kembali nilai-nilai keimanan kaum muslimin yang mulai pudar.
  Harga:Rp. 17.000,-
 • Ringkasan Hadits Bukhari, Terjemah Kitab Abi Jamroh Al-Bukhari, Berisi 291 Hadits Shahih Pedoman Hidup Muslim

  Al-Hadist

  Kitab Mukhtashar Abi Jamrah Lil Bukhari atau yang nama aslinya Nihayah Fi Badi'ul Khair Wal Ghayah karya Imam Abdullah bin Abi Jamrah Al-Azdi adalah kitab ringkasan Shahih Bukhari yang paling singkat dan rapih, sehingga menjadikannya sebagai kitab mukhtashar (ringkasan) Shahih Bukhari yang paling banyak dijadikan pegangan umat Islam, baik untuk pelajaran atau sekedar hafalan.

  Sebanyak 294 Hadits pilihan yang terangkum dalam kitab ini umumnya berkisar pada pembahasan pokok-pokok agama seperti tentang keimanan, ibadah, adab, kisah-kisah hikmah, pembersihan hati dan sebagainya. Kitab ini kemudian banyak diberi syarah (penjelasan) oleh Ulama-ulama di kemudian hari, diantaranya yang paling masyhur adalah syarah karya Ulama Al-Azhar Asy-Syarif, Al-Allamah Asy-Syeikh Muhammad bin Ali Asy-Syafi'i.
  Harga:Rp. 51.000,-
 • Fiqih Praktis Empat Madzhab, Tanya Jawab Lengkap dan Mudah Dipahami tentang Hukum Ibadah Sehari-hari yang Perlu Diketahui Setiap Muslim

  Fikih

  Buku ini mengulas ketentuan-ketentuan hukum ibadah yang mendasar dalam Islam. Pola pembahasannya unik dan memantik rasa ingin tahu: mengajukan pertanyaan beserta jawabannya yang digali dari pendapat-pendapat para ahli fiqih, terutama mazhab yang empat—Syafi‘i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Semuanya dibahas ringkas dan jelas. Penulis berusaha sebaik mungkin menjawab setiap pertanyaan tanpa menawarkan pendapat pribadi.

  Dengan bahasa yang mudah dipahami, dalil-dalil yang menopang berbagai pendapat ulama fiqih itu dibeberkan dalam buku ini demi memperkaya wawasan kita dan memudahkan kita untuk menjalani hidup sesuai dengan tuntunan syariat Allah dalam segala aspek kehidupan. Inilah karya yang dulu hanya bisa diakses pakar kitab kuning (Arab Klasik) kini dihadirkan untuk Anda. Sangat layak dijadikan rujukan bagi siapa saja dan kado terindah untuk anggota keluarga.
  Harga:Rp. 98.000,-
 • Dibalik Ketajaman Mata Hati, Imam Al-Ghazali

  Karya Imam Al Ghozali|Tasawwuf

  Buku ini membahas secara khusus mengenai mata hati. Diawali tentang pengertian takut, Imam Ghazali mengharap agar manusia mukmin menyadari betapa kecil dan lemahnya dirinya. Dalam buku ini disebutkan perangkat-perangkat terpenting dalam mencetak “insan kamil” (manusia sempurna)

  Titian terakhir seorang manusia dalam pemenuhan kebajikan adalah apabila seluruh perbuatannya bersifat ilahiah. Seluruh perbuatannya harus menjadi kebajikan mutlak. Kalau sudah demikian, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang adalah bukan karena perbuatan itu sendiri. Karena kebaikan merupakan tujuan yang diupayakan karena tujuan itu sendiri. Dalam segmen ini, seluruh hawa nafsunya akan pupus melalui berbagai kejadian yang dialaminya.

  Inilah inti pembicaraan Imam Ghazali dalam buku ini. Selain menjadi sandaran sentral dalam proses pembelajaran di berbagai perguruan, ternyata buku ini menjadi rujukan utama para penulis kitab tasawuf yang datang belakangan. Benar-benar sebuah buku yang berharga untuk para pembaca yang ingin mengetahui cara-cara memperbaiki diri.

  Stok Habis
  Harga:Rp. 55.000,-
 • Merayakan Hari-Hari Indah Bersama Nabi Muhammad SAW

  Cinta Rasul|Sejarah / Biografi

  Kita sudah rutin memperingati hari-hari besar Islam. Mulai dari Maulid Nabi Muhammad, Isra’-Mi‘raj, Hijrah, Nisfu Syakban, Asyura hingga dua Hari Raya. Lantas, apa yang kita petik dari perayaan demi perayaan itu? Sudahkah kita memahami konteks sejarahnya, menemukan makna terdalam, dan mereguk pelajaran berharga yang dapat menggerakkan kita untuk berbenah diri dan membangun kembali peradaban muslim yang telah lama dirasakan stagnan, jika tidak boleh disebut “mundur”?

  Buku ini hadir tak lain untuk mengambil pelajaran dan keteladanan dari Nabi Muhammad saw., manusia paripurna dan terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Bukankah Tuhan sendiri yang menyatakan: “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang indah bagimu, (yaitu) bagi orang yang mendamba (rahmat) Allah dan hari kiamat serta dia banyak menyebut Allah.” Kaya inspirasi, menggugah nalar dan hati, kental referensi klasik tapi relevan dengan realitas kekinian
  Harga:Rp. 49.000,-
 • Dalail al-Khairat, Ungkapan Terindah Untuk Allah dan Rasulullah

  Kumpulan Doa|Wirid & Dzikir

  Di antara kitab tentang shalawat, Dalail al-Khairat dikenal paling luas dan paling banyak dibaca di dunia Islam. Jika kitab al-Muwaththa’ karya Imam Malik dianggap sebagai kitab kumpulan hadis pertama maka kitab Dalail al-Khairat ini merupakan kitab pertama yang menghimpun shalawat. Dalam karya klasik ini, Imam al-Jazuli—seorang Syekh Tarekat Syadziliyah pada masanya—memberikan hadiah yang sangat berharga bagi umat. Ia menuliskan beragam shalawat yang secara spontan ia gubah dan juga shalawat yang tersimpan dalam ingatannya.

   

  Kitab ini tidak hanya populer di kalangan pengikut Tarekat Syadziliyah, tapi juga di kalangan pesantren di Nusantara. Ia menjadi wirid mingguan yang menjadi pelengkap pembacaan rutin Al-Quran.

   

  Tuturan dan paparan Imam al-Jazuli dalam kitab ini sangat istimewa, memercikkan keharuman cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Shalawat yang ia tulis mengalir lembut, indah, dan dengan rima yang teratur. Inilah karya yang membantu Anda mengungkapkan cinta kepada Allah dan Rasulullah dengan cara yang indah.

  Harga:Rp. 74.000,-
 • Fihi Ma Fihi, Jalaluddin Rumi

  Tasawwuf

  Rumi mengubah tanahku menjadi mutiara Dari debu-debuku ia bangun sesuatu yang berbeda

   

  Untuk memperingati 800 tahun kelahiran Jalaluddin Rumi, organisasi PBB untuk pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan atau UNESCO menetapkan tahun 2007 sebagai “Tahun Rumi Internasional”. Rumi dianggap sebagai salah satu tokoh-spiritual terbesar sepanjang masa karena pesan-pesan yang ia sampaikan perihal cinta, kemanusiaan, dan perdamaian. Karya-karyanya yang abadi tak hanya dinikmati umat Islam, namun umat manusia secara keseluruhan. Maka, wajar, jika UNESCO menyebut Rumi sebagai “salah satu filsuf dan sastrawan besar yang dimiliki umat manusia”.

   

  Dan salah satu karyanya adalah Fihi Ma Fihi ini.

   

  Fihi Ma Fihi merupakan masterpiece. Memuat ceramah-ceramah yang Rumi sampaikan di hadapan murid-muridnya pada pelbagai kesempatan. Rumi mendedahkan sudut pandang spiritual untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi para murid dan orang-orang terdekatnya. Sebuah pendidikan ruhani agar kita menjalani hidup sesuai dengan kehendak Sang Pencipta.

   

  Pembahasan sangat mendalam di buku ini dikemas dengan untaian kata-kata indah, namun tetap mudah dipahami berkat kepiawaian Rumi menyusunnya dalam cerita-cerita dan perumpamaan- perumpamaan menawan.

  Harga:Rp. 94.000,-
 • Halaman: « Kembali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 25 Lanjutkan »